Vem är Jesus för dig?

Vår präst Karin Lindmark ställde en viktig fråga i början av predikan:  vem är Jesus för dig? Denna fråga präglade hela gudstjänsten. Det blev en mässa med härlig sång och musik av Vox Nova och dess ledare Tomas Östlund. Jarl Marklund var dagens gudstjänstledare. Lyssna gärna!