UngaVuxna

Söndagar klockan 14:00 träffas vi på EFS-kyrkan i Skellefteå. Träffarna ser lite olika ut. Vissa har mer fokus på att träffas och umgås medan andra har teman med fokus på fördjupning i den kristna tron.

UngaVuxna – Gemenskap. Vi umgås och gör en aktivitet tillsammans som att grilla, spela spel, bowla m.m. Samlingen passar sig för både dig som ser sig som kristen och dig som bara söker en god gemenskap.

UngaVuxna – Djupare. Vi får tillfälle att fika, lovsjunga, lyssna på bibelstudium och samtala i våra samtalsgrupper.

Program 2023:

15/1 Uppstart med fika, bön, samtal om terminen och tävling

22/1 UngaVuxna – Djupare tema Mirakel

29/1 UngaVuxna – På Café

4/2 UngaVuxna – Den Helige Ande del två. Vi fortsätter på temat från Höstterminen med fokus på nådegåvor så som tungotal.

 

 

Välkommen!
Johan Lundgren
Ungdomspräst

Instagram: EFS.i.Schtaan
Facebook: EFS Skellefteå

 

Livsväg 2023
24-26 november Resa från Skellefteå 23 november
Vi ordnar årligen en resa ner till konferensen Livsväg i Uppsala Det är en konferens med målgruppen 18-35 år. Vi brukar resa ner torsdag och övernatta i Örnsköldsvik där vi träffar övikare samt sammanstrålar med en grupp med unga vuxna från Umeå.
Mer information om resan tillkommer löpande

Mer info på Livsvägs hemsida: livsvag.efs.nu