UngaVuxna

Söndagar klockan 14:00 träffas unga vuxna på EFS-kyrkan i Skellefteå. Vi har två modes. Ungefär var annan vecka träffas UngaVuxna – gemenskap och var annan vecka UngaVuxna- djupare.

UngaVuxna – Gemenskap. Vi umgås och gör en aktivitet tillsammans som att grilla, spela spel, bowla m.m. Samlingen passar sig för både dig som ser sig som kristen och dig som bara söker en god gemenskap.

UngaVuxna – Djupare. Vi får tillfälle att fika, lovsjunga, lyssna på bibelstudium och samtala i våra samtalsgrupper.

Välkommen!
Johan Lundgren
Ungdomspräst

Instagram: UngaVuxna.Skelleftea
Facebook: UngaVuxna.Skellefteå

Terminsöversikt