Konfirmation på Solvik

Det år man fyller femton erbjuds möjlighet till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse. Det handlar då om att bekräfta sitt dop, alltså att bestämma sig för om man vill vara kristen eller inte. Konfirmationstiden ger en möjlighet att lära känna den kristna tron och vem Jesus är. Om du inte är döpt kan du bli det under konfirmationstiden.

Vi erbjuder dig möjlighet att konfirmeras på Solvik. Där har vi ledare som är knutna till vår kyrka.

Konfirmandläger kan bli roligare än du tror. Du lär känna massor av nya, härliga människor som du antagligen aldrig hade lärt känna annars. Man kommer varandra mycket nära och möts av en öppenhet när det gäller livsfrågor. Lägret blir ett minne som du bär med dig hela livet.

Om du har frågor så kan du höra av dig till konfirmandkonsulent  Magdalena Sandberg på telefon 090-12 58 22 eller magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se