Tro, tillit, växt och Hopp

Det handlade mycket om tro, tillit, växt och Hopp i dagens gudstjänst. Evelina och Nils Lundkvist predikade.

Barnkören Hopp sjöng …

och Kerstin Tiburzi ledde gudstjänsten.

Den långa dopklänningen fick symbolisera växten i tro.