Etikettarkiv: Styrelsen

Glädjande siffror på årsmötet

Det var glädjande siffror som styrelsen kunde presentera för årsmötet i den nyrenoverade kyrksal som i sig var ett resultat av det gångna årets arbete. Uppemot 70 procent fler gudstjänstbesökare jämfört med året före och ett trendbrott när det gäller gåvomedel, bland annat hade den extra insamlingen till renovering av EFS-kyrkan gett 40 procent mer än det uppsatta målet!

Ungdomskören United är ett annat av föreningens glädjeämnen. Kören – som leds av Gustav Jacobsson – har öka sitt medlemsantal från 40 till 90 personer på ett år.

– Vi har nått de mål vi satte upp för 2009, mycket tack vare stora frivilliga insatser, och det är vi väldigt tacksamma för, konstaterade föreningens ordförande Gustav Nilsson innan han och övriga styrelsen presenterade verksamhetsplanen för innevarande år. Satsningen på förnyelse av gudstjänstlivet fortsätter, liksom andra gemenskapsfrämjande verksamheter, både för yngre, äldre och för gruppen mitt i livet.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Olof Forslund och Carl-Axel Robertsson. Till ny ordförande efter Gustav Nilsson valdes Allan Karlsson och till vice ordförande Börje Andersson.

valkommenhandskak.jpg

Välkommen till styrelsen! Gustav Nilsson överlämnar rodret till föreningens två nya styrelsemedlemmar; Olof Forslund och Carl-Axel Robertsson

medlemsintagning.jpg

Vid årsmötet hälsades sju nya medlemmar välkomna; Tage Bergqvist, Anja Backteman, Hans Westermark, Hanna och Samuel Hasti samt Gunnar och Ingrid Bergkvist.

efstrendbrott.jpg

Årsmötet leddes av Allan Forslund, tillsammans med Allan Karlsson och Jarl ”Inte-Allan” Marklund.

allantackar.jpg

Allan Karlsson, föreningens nye ordförande, tackar Gustav Nilsson och Sven-Olof Jonsson för sina värdefulla insatser i styrelsen.

samarbete.jpg

Carl-Axel Robertsson preenterade budget för 2010 på ett mycket tydligt och förtjänstfullt sätt. Det tekniska blev ett intensivt samarbete mellan Gunilla Grenholm, Olof Forslund och Carl-Axel. Arnaldo tittade nyfiket på.