Söndagsmässa 21-10-17


Mötesledare vid söndagens mässa var Firelle Najjar. 


Mia Sommar spelade till psalmer, och tillsammans med Elna Karlsson sjöng de ett flertal fina sånger.


Karin Lindmark predikade och delade ut ”coronasäkrad” nattvard tillsammans med Firelle Najjar.