Söndag den 2 april

Temat för denna söndag var Försonaren. Gudstjänsten hade ett glädjefullt och allvarligt innehåll med fokus på vikten att återupprätta förtroende och tillit mellan varandra på samma sätt som Gud försonade hela världen genom Jesus Kristus. Lars-Martin Lund predikade.

Elisabet Andersson var mötesledare.

United sjöng flera fantastiska sånger under ledning av Kattis Koss och Cecilia Lundmark.

Johannes Bergner vid pianot.