Renoveringstider!

Nu påbörjar vi den yttre renoveringen av vår kyrka.

Som många av er kanske redan sett har vi dragit igång arbetet med att renovera tak och fasad på Stationsgatan 18. Just nu håller byggnadsställningarna på att uppföras och inom kort påbörjas arbetet med tak och fasad.
Arbetet beräknas vara färdigt i början av hösten.