9/10 11.00 iCentrum: Tacksamhet. En timme om perspektiv, känslor och vart det för mig.

Information in English follows after the picture.

Idag är det Cathrine Ejderhäll, Helena Lundberg och Urban Vikdahl som förberett. Mästerskapet spelar och barnkören HOPP sjunger. Fika.

Today´s hosts and preachers are Cathrine, Helena and Urban.. Mästerskapet plays the music and the Childrens´Choir HOPP sings.
Sunday school for young children and for Tweens. 
The service is translated into English. 

Coffee is served after the service. Welcome to join us!

Gudstjänst 2/10

Söndagens gudstjänst hade temat ”en kyrka växer där tron får konsekvenser”.
Elisabet Andersson var gudstjänstledare och ledde i bön.
Karin Lundmark predikade över bibeltexten Matt 18:8-9 om förförelser i livet som förleder.

Psalmerna kompades av Andre Malmen, som tillsammans med Lisa Larsson också sjöng flera fina sånger för oss.

GUDSTJÄNST 2 oktober KL 11: ”EN TRO SOM FÅR KONSEKVENSER”

Information in English follows after the picture.

# 2 EN KYRKA VÄXER DÄR TRON FÅR KONSEKVENSER
Söndag 11:00 dyker vi in i del två av vår predikoserie: Vad är det som karaktäriserar en växande församling, enligt forskningen?
Karin Lindmark tar oss med i frågan hur och vilka konsekvenser tron får i våra liv. Lisa Larsson och André Malmen står för sång och musik.
Söndax. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Today is the second part of this autumn´s theme: What is characteristic for a growing church? # 2: It´s a church where the faith also gives echo in the lives of the members. 
THE SERVICE IS TRANSLATED INTO ENGLISH BY HEADPHONES. 
Sunday school for younger kids. Coffee is served after the service. 

Att komma i håg det viktigaste!

Per Norell och Roger Wikström hjälptes åt i dagens iCentrum-gudstjänst för att förklara vad som är viktigast att komma i håg. De menade klart och tydligt (och fyndigt) att det viktigaste är Jesus! Vidare bjöd Lina Grenholm, Lisa Lundmark och Mästerskapet på skön sång och medryckande musik.

iCentrum nu på söndag

Det är mycket nu. Så är det alltid. Allt är viktigt, men vad är viktigast? Och hur kommer jag ihåg det viktigaste när det är så mycket man ska komma ihåg?
Nu på söndag handlar det om ”Den heliga glömskan”. Medverkar gör Per Norell, Roger Wikström och Mästerskapet, Lisa Lundmark och Lina Grenholm. Och så blir det Tweens och Söndax, förstås. Om vi kommer ihåg det.

Sunday sep 25 11 am: Today´s Theme: ”The holy oblivion”.
Today´s hosts and preachers are Roger and Per. Mästerskapet plays the music and Lisa and Nina are singing. Sunday school for young children and for Tweens. 

The service is translated into English. 

Coffee is served after the service. Welcome to join us!

Söndagsmässa 18/9

Dagens gudstjänst var den första gudstjänsten i en temaserie i tre delar under rubriken ”En växande kyrka”. Karin Lindmark betonade vikten av att möta varandra med kärlek, vilket Jesus gjorde.

Christina Lindberg ledde mötet. Trinity, under ledning av Mattias Lindqvist, delade med sig av sin fantastiska musikskatt.