På söndag 12 mars: iCentrum: 2.45 – en timme om livet på andra sidan ribban

Det handlar om hur- och varför- vi kan ge hoppet vidare. Roger Wikström, Clara Lundström, Erika Kågström, Mästerskapet och en hemlig gäst. Söndax och Tweens. Fika.

A sunday service about hope: 2.45 – an hour about the life on the other side of the bar…
The service is translated into english using headphones. Sunday school. Coffee.