Mycket på gång till helgen!

Fredag 19.00  The Life – en lovsångsgudstjänst.
Söndag 10       Barnkören HOPP startar
Barn 4 år och uppåt är välkomna! Birgitta Wikström är ledare.
Söndag 11       iCentrum: Hjärna eller Gärna? En timme om vad som är viktigt. Per Norell,
Roger Wikström, Mats Bergqvist och Mästerskapet.
   (söndagsskola för mindre och större barn)

Söndag 12       Föreningsmöte. 

För mer info, kolla i programspalten.