Om oss

EFS-kyrkan i Skellefteå vill vara en öppen kyrka mitt i centrum. Vi vill vända oss både till dig som är van kyrkobesökare och till dig som vanligtvis inte brukar besöka någon kyrka eller dess gudstjänster. Vår önskan är att vara en kyrka som är till hjälp för dig att ha en personlig relation till Jesus, Guds Son. En relation som gör att det fungerar att vara kristen i vardagen. Och där vi tillsammans kan hjälpa varandra att växa i, eller hitta en relation till Gud och våra medmänniskor. EFS-kyrkan karaktäriseras av ett omfattande ungdoms- och musikarbete med en önskan att våra gudstjänster ska präglas ett vardagsnära tilltal.

Detta tror vi på

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att det understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus. Det är genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud. Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Bibeln är Guds ord till människan och grunden för den kristna tron. I bekännelseskrifterna från 1500-talet har reformatorerna tolkat vad tron innebär. I dag är det i gudstjänsten som den kristna tron lyser fram allra tydligast. I psalmsång, bibelläsningar, predikningar, böner, sakrament och symbolhandlingar sammanfattas allt det som det skrivna ordet inte ensamt förmår förmedla.

EFS delar Svenska kyrkans tro och bekännelse.

3 tankar kring ”Om oss

  1. Kan jag få slippa fler SMS från er? Jag bor inte i Skellefteå och har mig veterligen aldrig anmält mig till era utskick.
    Med vänlig hälsning, Elisabeth, 070-3200772

  2. Hej Elisabeth. Tack för att du hör av dig! Det måste helt enkelt ha blivit en siffra fel i sms-listan. Jag ska se till att du suddas!
    Önskar dig allt gott! / Karin L

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *