iCentrum söndag 7/11


Alla själars dag. Anja Backteman pratade med barnen om döden. Karin Lindmark delade egna tankar och reflektioner kring livet som ibland känns alltför kort. Erika Kågström sjöng några  fina sånger kompade av Mästerskapet.Vid den senare delen av gudstjänsten ”Uttryck och intryck” fick vi tända ljus, lägga ifrån oss bördor eller visa kärlek och tacksamhet i form av stenar och hjärtan. Efter gudstjänsten serverades gott fika!