iCentrum – Maria bebådelsedag

Söndagens iCentrum gudstjänst på Maria bebådelsedag handlade om det oväntade uppdraget som Maria fick, att föda Gud son, plötsligt så händer det.

Att vi alla liksom Maria får lita på att vi är utvalda att tillhöra Gud.

Johanna Vikdahl, Marita Larsson och Mona Markström hade planerat gudstjänsten.
Mattias Kågström stod själv för Mästerskapet.