iCentrum 8 mars


Arnaldo Tiburzi ledde dagens iCentrum-gudstjänst.
Bertil Ekstedt var dagens predikant. Han talade om att idrott är en kamp som skapar spänning men måste alltid vara en lek. Trons kamp handlar om livet och att kämpa för det som är gott.
”Man känner sig stor, man känner sig liten……”
Lina Grenholm och Mästerskapet bjöd på glad sång.