iCentrum 24 april

Temat idag var ”Fårskalle eller herde?”
Gudstjänsten handlade om att ”följa och leda”.
Temat delades av Birgitta Kågström som predikade och Anja Backteman som ledde gudstjänsten. Passande sånger stod Johanna Vikdahl för ackompanjerad av Mästerskapet.
Kloka tankar delades utifrån Psaltaren 23, herdepsalmen, och bland annat påmindes vi om att den som vet var ”källan” finns behöver inte vara törstig.


Söndax, vår söndags-skola och Tweens för de från klass 3 och uppåt träffades på egen plats under gudstjänsten men var med på inledning och ljuständning.

Efter iCentrum-gudstjänsten fortsatte gemenskapen med fika i Arken med ett efterföljande föreningsmöte.