iCentrum 18 oktober

Dagens iCentrum-gudstjänst (18/10) i EFS-kyrkan hade temat ”Men inte kan jag?” Kyrkan fylldes till sista plats av tillåtet antal besökare. Gudstjänsten sändes även i närradion.

Medverkade gjorde EFS Missionsföreståndare Kerstin Oderhem och Mats Lindberg, EFS i Västerbottens nyinstallerade  distriktsföreståndare. Roger Wikström, mötesledare, inledde gudstjänsten. Per Norell höll i en utfrågning av gästerna Kerstin och Mats. Våra gäster fick berätta vad deras arbetsuppgifter går ut på i respektive roll.

Mästerskapet stod för musiken. Det är lika uppskattade varje samling de är med och förhöjer våra möten med sin musik. Firelle Najjar sjöng flera underbara sånger på svenska men även på arabiska och engelska, till deras ackompanjemang. Firelle bad också bönen ”Fader vår” med oss på arameiska, det språk som Jesus själv talade. Det var en speciell upplevelse att få vara med om det. Mats Lindberg avslutade gudstjänsten med Herrens välsignelse!


Roger Wikström leder mötet. Missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikar.


Per Norell frågar ut våra gäster Kerstin och Mats.

 Mästerskapet och Firelle Najjar.