Gudstjänst: ”Vi är ett!”

Välkomna på Gudstjänst 5 september! Temat idag är: ”Vi är ett!” Eller, som det heter på engelska: We are one.
Karin Lindmark predikar.
Sång och musik av Christina och Bengt Fridolfsson. Söndax    

Gudstjänsten tolkas till engelska för den som behöver.
The service will be translated to English if needed. Just ask!