Gudstjänst söndag 25 okt

Dagens gudstjänst i EFS-kyrkan hade temat ”Att leva tillsammans” och var nästan ”fullsatt”. Cirka 45 personer, om vi räknar samman medverkande och besökare. Gudstjänsten leddes av Marita Larsson och predikade gjorde Lars-Martin Lund. Församlingssången ackompanjerades av Ulla Johansson på orgel.