Gudstjänst 6 mars

Gudstjänst med temat ”I prövningens stund”. Firelle Najjar ledde gudstjänsten. Kicki Viklund och Tomas Östlund stod för sång och musik och Karin Lindmark predikade om ämnet.