Gudstjänst 4/9 kl 11

Dagens tema är ”Friheten i Kristus”. Lars-Martin Lund predikar. Sång av Hanna Olofsson. Vi ska också passa på att avtacka Hanna efter alla år som ledare för kören United. Söndax. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

In English: 
Sunday service: ”Freedom in Christ.” Sunday School. Coffee after the service. 
Translation into English available. 

Photo by MI PHAM on Unsplash