Gudstjänst 30 oktober

Dagens fina gudstjänst hade temat ”Att leva tillsammans. En kyrka som bryr sig.” Talade gjorde Karin Lindmark och mötesledare var Bengt Johansson.

Att bry sig om sin nästa kan ta sig i många olika uttryck. Det är fantastiskt att vara och att leva tillsammans. Det är också en utmaning. Några råd på vägen är;
Att se varandra, vara intresserad om hur den andre mår. Lyssna, inte bara höra. Och – låt hjärtat styra, då är chansen att man blir den som bryr sig. Och i förlängningen, är den kyrka som bryr sig.

Till psalmerna spelade Ulla Johansson och för övrig musik stod Gunnel Sandström (piano) och Kristina Normark (flöjt). Kristina spelade bland annat Ted Gärdestads ”I stora sorgens famn” och ”The Prayer”.

Efter mötet samlades många tillsammans runt kaffeborden.