Gudstjänst 26 dec

Vi var en lite skara som trotsat kylan och deltog i annandagsgudstjänsten med temat ”Martyrerna”.
Karin Lindmark ledde gudstjänsten och predikade. I predikan fick vi exempel på det moderna martyrskap som finns i andra delar av vår värld, om hur kristna bröder och systrar förföljs för sin tro och hur dessa kyrkor arbetar för kunna samlas.
Bertil Edström spelade till församlingssången, Johannah Jonsson spelade till lovsångerna och familjen Jonsson sjöng några sånger för åhörarna. Ljudet sköttes av Börje Andersson.