Gudstjänst 2021-12-12


Mötesledare vid söndagens gudstjänst var Marita Larsson.


Jan-Åke Wihlborg, Jan-Eric Sundkvist och Anna Stenvall spelade och sjöng ett flertal fina sånger.


Arnaldo Tiburzi ställde med kort varsel upp och predikade kring
”Barnet i krubban”.


Bertil Edström spelade till psalmsången.I slutet på gudstjänsten så fick vi njuta av barnens fantastiska luciatåg.