Gudstjänst 20-03-15

Temat för dagen var: Kampen mot ondskan. Gudstjänsten leddes av Jarl Marklund. Johan Andersson presenterade nya medlemmen och tillika körledaren för United Cecilia Lundmark. United sjöng fyra sånger. Johannes Bergner spelade till psalmer och sång. Christoffer Lindberg predikade.