GUDSTJÄNST 2 oktober KL 11: ”EN TRO SOM FÅR KONSEKVENSER”

Information in English follows after the picture.

# 2 EN KYRKA VÄXER DÄR TRON FÅR KONSEKVENSER
Söndag 11:00 dyker vi in i del två av vår predikoserie: Vad är det som karaktäriserar en växande församling, enligt forskningen?
Karin Lindmark tar oss med i frågan hur och vilka konsekvenser tron får i våra liv. Lisa Larsson och André Malmen står för sång och musik.
Söndax. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Today is the second part of this autumn´s theme: What is characteristic for a growing church? # 2: It´s a church where the faith also gives echo in the lives of the members. 
THE SERVICE IS TRANSLATED INTO ENGLISH BY HEADPHONES. 
Sunday school for younger kids. Coffee is served after the service.