Gudstjänst 2/10

Söndagens gudstjänst hade temat ”en kyrka växer där tron får konsekvenser”.
Elisabet Andersson var gudstjänstledare och ledde i bön.
Karin Lundmark predikade över bibeltexten Matt 18:8-9 om förförelser i livet som förleder.

Psalmerna kompades av Andre Malmen, som tillsammans med Lisa Larsson också sjöng flera fina sånger för oss.