Gud är här – och jag visste det inte!

Det blev en härlig gudstjänst om Guds närvaro i våra liv. Med Firelle Najjar som mötesledare, …

… Johan Lundgren som talare, …

United med …

… Cecilia Lundmark och Adrian Bohlin som ledare.

Lyssna gärna!