Första advent 2022

Gudstjänsten den 27/11 på första advent inleddes med ljuständning.
Gösta Wikström var mötesledare, och Karin Lindmark predikade.

Sånggruppen Fisherman’s Friends sjöng fem fina sånger.