Försonade -förenade!

Kören United sjunger på gudstjänsten på söndag. United betyder förenade. Det passar alldeles utmärkt  den söndag som har temat ”Försonaren”.  Vi närmar oss påsken som är själva navet i den kristna tron. Jesus ger sitt liv för att försona Gud och människor. Förena. Det får också konsekvenser för våra mänskliga relationer. Kom på söndag och delta i bön och tillbedjan. Det är också Söndagsskola för barnen.

Efter gudstjänsten är det kyrkfika och föreningsmöte med viktig information.