Fest & visionskväll lördag 19:00

Nu händer något nytt på EFS

Lördag 30 aug 19:00 är Du välkommen på en fest- och visionskväll inför lördagssatsningen!

serpentiner.jpg

Plats: EFS-kyrkan, 1 trappa upp (ingång från Kanalgatan)

Tid: Framöver kommer vi att träffas lördagar (jämna veckor)

Ålder: gymnasiet och uppåt

 

Vad kommer hända på lördagarna – ja, jag hoppas du kommer och tycker till! Men för att du ungefär ska förstå vad det handlar om så är tanken att ha kvällar kring olika teman i den kristna tron ( ex) "Hur lär jag känna Jesus?", "Att höra Guds röst", "Vardagsevangelisation", "Rätt-vist" osv)