Familjegudstjänst 21 mars: Gud gör mäktiga ting!

Nuuuu kör vi! Det blir ingen bibelgympa – men det  blir många filmsnuttar, prat om att Gud kan göra fantastiska saker, bön och sång mm. Vi ses! Elisabet Andersson leder, Edit och Ella Lindqvist sjunger ( med farmor Monica Lindqvist Degerström som kompare) och Karin Lindmark berättar om Jesus…
Vi ses!

Zoomlänk: https://zoom.us/j/93702755223

boy in black and white long sleeve shirt holding black and red camera figurine