Ett nådens år! Gudstjänst (sunday service) 27/11 kl 11

Information in English after the Photo.

På söndag är det första advent!  Vi sjunger adventssånger och lyssnar till Fisherman´s Friends. Karin Lindmark predikar och  Gösta Wikström leder. Söndax. Kyrkfika. Varmt välkommen!

Sunday service the 1st sunday in Advent. Welcome to experience advent Swedish style!
The service is translated into English. Sunday School. And coffee afterwards.
Heartly welcome!