EFS-kyrkan på nätet

Facebook:
EFS Skellefteås Facebooksida: EFS Skellefteå

Ungdomarna har en egen grupp på Facebook: Unga på EFS Skellefteå 
Unga Vuxna håller kontakt via UngaVuxna.Skellefteå 
Dessa två är grupper, men be bara att bli medlem så släpps du in!
Instagram: 

EFS Skellefteå på Instagram:   efs.i.schtaan

YouTube:
Vi har en egen YouTube-kanal:  EFS Skellefteå

Börje Andersson, en av våra medlemmar, har en gen Youtubekanal, där han lagt ut några filmer från EFS-kyrkan, tex:
Berättarteatern ”När demokratin kom till våra bygder” 
Musik i advent 2021