Kategoriarkiv: Allmänt

Mässa 1 maj

Dagens mässa inleddes med procession ledd av Karin Lindmark. Ulla Grönlund var mötesledare, Vox Nova under ledning av Tomas Östlund sjöng flera fina sånger. Tomas spelade även till psalmsången. Karin Lindmark predikade utifrån söndagens tema ”Den gode herden”.

Söndagsmässa söndag 1 maj kl 11

”Tomma kärl vill han fylla.”
Karin Lindmark. Ulla Grönlund leder. Sång av Vox Nova. Söndax. Kyrkfika. Gudstjänsten sänds i närradion och tolkas till engelska vid behov.


Bild: Riho Kitagawa

Information in English: 
Today we celebrate the Holy Communion. All baptised of any christian denomination are welcome to the Lord´s table in our church.
The service is translated into English. (We use headphones). 

Today we have sunday school, Sundax, for the smaller children. And of course fika (Coffee) after the service. 

After work onsdag 27/4

Välkommen på After Work ( eller School eller vad du nu gjort tidigare under dagen).
Vi bjuder på palt, gemenskap, andakt, kaffe och sist veckomässa.
Ingen anmälan! Hoppas att vi blir många i alla åldrar och får lära känna fler!

17.00 -18.30 Maten serveras. (Drop in)
18.30 Kort andakt, sedan kaffe på maten
19.00 Veckomässa för den som vill stanna kvar

 

Information in English:

Welcome to After Work!
Get to know new people, have dinner ( a local speciality, palt, is served today) and a short prayer. Drop in between 17 and 18.30. At 18.30 a small prayer, and then Coffee time! 
At 19.00 Holy Communion. (All baptised are welcome to the Communion).

iCentrum 24 april

Temat idag var ”Fårskalle eller herde?”
Gudstjänsten handlade om att ”följa och leda”.
Temat delades av Birgitta Kågström som predikade och Anja Backteman som ledde gudstjänsten. Passande sånger stod Johanna Vikdahl för ackompanjerad av Mästerskapet.
Kloka tankar delades utifrån Psaltaren 23, herdepsalmen, och bland annat påmindes vi om att den som vet var ”källan” finns behöver inte vara törstig.


Söndax, vår söndags-skola och Tweens för de från klass 3 och uppåt träffades på egen plats under gudstjänsten men var med på inledning och ljuständning.

Efter iCentrum-gudstjänsten fortsatte gemenskapen med fika i Arken med ett efterföljande föreningsmöte.

Succé för första Halvtiofikat!

Stor gemenskap

Gudstjänst 17 april

Påskdagens gudstjänst inleddes med påskropet, ”Kristus är uppstånden” på flera olika språk”, sedan vidtog äggjakt för barnen innan dom gick på Söndax. Mötesledare var Elin Öhlund, Johan Lundgren predikade och Bertil Edström spelade till psalmsången.

iCentrum 24 april kl 11

Anja Backteman mfl.  Sång av Johanna Vikdahl. Söndax & Tweens. Fika.

Information in English: 
Sunday service: ”Sheep or Shepheard? An hour about following or leading. ”
Sunday school for both children and tweens. Coffee. The service is translated into English.