Bönevecka för kristen enhet 18-25 januari

Nu börjar böneveckan för kristen enhet. 18-25 januari. Tema: De visade oss särskild omsorg.
18/1 kl 18 Vesper i Landskyrkan
19/1 kl 18 Bön i Equmeniakyrkan
20/1 kl 19 Bön hos Frälsningsarmén
21/1 kl 19 Bön i Pingstkyrkan
22/1 kl 18 Mässa med bön i Sankt Olovs kyrka
24/1 kl 19 Lovsångsgudstjänst i EFS-kyrkan
24/1 kl 20.30 Bönedygn startar i Mobackenkyrkan
25/1 kl 18 Smaka och se -gudstjänst i Mobackenkyrkan,
avslutning på bönedygnet