Alla inlägg av Mattias Steinwall

iCentrum-gudstjänst, 21 november.

”Ha en bra domedag”! Vi möttes av den hälsningen i dagens gudstjänst.Den leddes av AnnaCarin Falkman som också utvecklade temat. Först genom en dramatisering om domaren som skulle uttala en dom över en inbrottstjuv som då visade sig vara en gammal skolkamrat. Efter att domaren dömt ut böter till sin gamla kompis betalade hon hennes skuld eftersom hon inte hade några pengar. Det blev en målande bild om hur Jesus både är vår domare och befriare. Vi får kasta våra brister och tillkortakommande på ”Degermyran” så att vi rakryggade kan gå vidare, befriade i livet.


Härlig gospel fick vi genom Trinity med kompgrupp. De avslutade med en gospel som lyfte taket.

De blev ”en bra domedag”.

iCentrum söndag 7/11


Alla själars dag. Anja Backteman pratade med barnen om döden. Karin Lindmark delade egna tankar och reflektioner kring livet som ibland känns alltför kort. Erika Kågström sjöng några  fina sånger kompade av Mästerskapet.Vid den senare delen av gudstjänsten ”Uttryck och intryck” fick vi tända ljus, lägga ifrån oss bördor eller visa kärlek och tacksamhet i form av stenar och hjärtan. Efter gudstjänsten serverades gott fika!

iCentrum 24 oktober


Dagens gudstjänst leddes av Johan Lundgren som också predikade över dagens tema: Vem är du? Vem är jag? Han betonade: Vi är skapade till Guds avbild. Människan är värdefull. Det är ingen självklarhet världen över!


Många barn deltog i dagens Söndax.


Ungdomskören Soul teens från Lycksele sjöng några glada gospels.

Söndagsmässa 21-10-17


Mötesledare vid söndagens mässa var Firelle Najjar. 


Mia Sommar spelade till psalmer, och tillsammans med Elna Karlsson sjöng de ett flertal fina sånger.


Karin Lindmark predikade och delade ut ”coronasäkrad” nattvard tillsammans med Firelle Najjar.

iCentrum 10 oktober


Söndagens i centrum handlade om tacksamhet. Gabriella Fahlman Andreasen pratade med Inez och Ingrid som gav exempel på saker som vi kan känna oss tacksamma för. Vi tar mycket för givet: mat och rent vatten .Barnkören Hopp sjöng flera fina sånger. De var på gång med entusiasm och smittande glädje!


Karin Lindmark delade några tankar om att känna tacksamhet. Det var stor uppslutning till dagens gudstjänst. Vi är tacksamma för alla som medverkat denna söndag! För första gången på länge serverades fika efter mötet.