Alla inlägg av Mattias Steinwall

Mässa 1 maj

Dagens mässa inleddes med procession ledd av Karin Lindmark. Ulla Grönlund var mötesledare, Vox Nova under ledning av Tomas Östlund sjöng flera fina sånger. Tomas spelade även till psalmsången. Karin Lindmark predikade utifrån söndagens tema ”Den gode herden”.

iCentrum 24 april

Temat idag var ”Fårskalle eller herde?”
Gudstjänsten handlade om att ”följa och leda”.
Temat delades av Birgitta Kågström som predikade och Anja Backteman som ledde gudstjänsten. Passande sånger stod Johanna Vikdahl för ackompanjerad av Mästerskapet.
Kloka tankar delades utifrån Psaltaren 23, herdepsalmen, och bland annat påmindes vi om att den som vet var ”källan” finns behöver inte vara törstig.


Söndax, vår söndags-skola och Tweens för de från klass 3 och uppåt träffades på egen plats under gudstjänsten men var med på inledning och ljuständning.

Efter iCentrum-gudstjänsten fortsatte gemenskapen med fika i Arken med ett efterföljande föreningsmöte.

Gudstjänst 17 april

Påskdagens gudstjänst inleddes med påskropet, ”Kristus är uppstånden” på flera olika språk”, sedan vidtog äggjakt för barnen innan dom gick på Söndax. Mötesledare var Elin Öhlund, Johan Lundgren predikade och Bertil Edström spelade till psalmsången.

Gudstjänst 10/4

 

Var går gränsen mellan inre och yttre mission? En helg med Erik Johansson som arbetar som internationell missionssekreterare i EFS. Han delade med sig om situationen i större och mindre församlingar runt om i världen. AnnaKarin Falkman var mötesledare och gjorde en intressant presentation av vår gäst!

Barnkören Hopp sjöng  några sånger med inlevelse.

Under helgen har det varit lovsång och förbön. Ungdomshäng, etiopisk mat har lagats. Trinity förgyllde lördagskvällen med sång. Det har varit en välbesökt helg med varm känsla!

Gudstjänst söndag 3 april


Mässan under söndagen hade temat ”Försonaren” och mötesledare var Firelle Najjar.


Johan Lundgren predikade över evangelietexten om vingårdsägaren som sänder tjänare till arrendatorerna för att hämta sin del av skörden. Han visade på hur Jesus i sin gärning förmedlar både nåd och sanning, och den här liknelsen är ett exempel på när Jesus förmedlar sanning.


Församlingssången ackompanjerades på orgel av Ulla Johansson.


Vi fick också lyssna till flera fina sånger som Johanna Vikdahl sjöng för oss.


I gudstjänsten gavs vi också möjlighet att få samlas kring nattvardens gåvor.

iCentrum 27/3


Dagens iCentrum leddes av Jan-Olof Lundkvist och hade temat ”Var rädd om din längtan”.


Nils Hedlund predikade över temat och sa bland annat: Vi har i grund och botten samma längtan. Vi vill alla ha någon att hålla i handen. Lyssna först innan du avgör någon annans längtan. Det är respekt!


Erica Kågström och Mästerskapet bjöd på några sånger som verkligen berörde oss.


Gemenskapen fortsatte kring fikaborden.