Alla inlägg av Mattias Steinwall

Gudstjänst söndag 25 okt

Dagens gudstjänst i EFS-kyrkan hade temat ”Att leva tillsammans” och var nästan ”fullsatt”. Cirka 45 personer, om vi räknar samman medverkande och besökare. Gudstjänsten leddes av Marita Larsson och predikade gjorde Lars-Martin Lund. Församlingssången ackompanjerades av Ulla Johansson på orgel.

iCentrum 18 oktober

Dagens iCentrum-gudstjänst (18/10) i EFS-kyrkan hade temat ”Men inte kan jag?” Kyrkan fylldes till sista plats av tillåtet antal besökare. Gudstjänsten sändes även i närradion.

Medverkade gjorde EFS Missionsföreståndare Kerstin Oderhem och Mats Lindberg, EFS i Västerbottens nyinstallerade  distriktsföreståndare. Roger Wikström, mötesledare, inledde gudstjänsten. Per Norell höll i en utfrågning av gästerna Kerstin och Mats. Våra gäster fick berätta vad deras arbetsuppgifter går ut på i respektive roll.

Mästerskapet stod för musiken. Det är lika uppskattade varje samling de är med och förhöjer våra möten med sin musik. Firelle Najjar sjöng flera underbara sånger på svenska men även på arabiska och engelska, till deras ackompanjemang. Firelle bad också bönen ”Fader vår” med oss på arameiska, det språk som Jesus själv talade. Det var en speciell upplevelse att få vara med om det. Mats Lindberg avslutade gudstjänsten med Herrens välsignelse!


Roger Wikström leder mötet. Missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikar.


Per Norell frågar ut våra gäster Kerstin och Mats.

 Mästerskapet och Firelle Najjar.

Söndagsgudstjänst 27/9


Temat för söndagen var döden och livet.
Elisabet Andersson var mötesledare och påminde om Martin Lönnebos bön;
”Jag andas ut min ensamhet.
Jag andas in att jag är din”


Helena Marksén predikade över temat Döden och livet; ”Den som kommer till mig skall jag inte visa bort, Joh 6:37”Det bjöds på fin sång av Hanna Olofsson, Leia Lanzén, Thea Brännström och Cecilia Lundmark.

iCentrum 20/9Temat för söndagen var ” Face our fears” Att möta oron eller Vår Herre. Sara, Anja och Merhawi samtalade om oron och hur vi kan hantera den. Diskbänksbön, sånger  i vardagen ”En liten stund med Jesus” kan uppmuntra oss och varandra till att vara nära Gud. Sång av Erika och Mattias och musik av Mästerskapet förgyllde gudstjänsten!