Alla inlägg av Mattias Steinwall

26 februari 2023

Temat för söndagens iCentrum-gudstjänst var ”Prövas eller pröva”. Det var AnnaCarin Falkman och Cathrine Ejderhäll som delade sina tankar om temat.

Bland andra tänkvärda saker sas följande:
“Det är inte glädje som får oss att vara tacksamma.
Det är tacksamhet som får oss att vara glada.”

Vi påmindes också om att prövningar ofta kan leda till något gott, vi kan till exempel bli stärka av att gå igenom en prövning.

Musiken stod Mästerskapet för och idag tillsammans med sångaren Mats Bergqvist. Söndax och Tweens träffades också under gudstjänsten och det hela avslutas med att vi alla fikade tillsammans.


AnnaCarin Falkman


Cathrine Ejderhäll


Mästerskapet tillsammans med Mats Berqvist.

Familjegudstjänst 12 februari

Vid dagens familjegudstjänst stod bibeln i centrum.
Gudstjänsten leddes av Gabriella Fahlman.

Monica Degerström ledde barnkören från Medle.

Karin Lindmark predikade om bibeln och bibelns betydelse.

Bibeln är för alla, stora som små!

Ljus tändes för barnen, de vuxna och världen.

Gudstjänst 5 feb

Gudstjänsten hölls på kyndelsmässodagen (5/2), och söndagens tema var Uppenbarelsens ljus.


Elisabeth Andersson var mötesledare, och fick hjälp av dottern Lydia vid inledningen.


Marica Burman predikade,


…och för sång och musik stod Ida Almlöf och Sofia Wikström.

iCentrum 29/1

Dagens iCentrumgudstjänst hade temat: Bär det? Räcker min tro…?

 

Medverkande var AnnaCarin Falkman, Frida Falkman och Anna Wallgren. Mästerskapet stod för musiken. Söndax och Tweens hade också sina träffar under gudstjänsten.

 

AnnaCarin och Anna inledde med en dialog om deras respektive rädslor och styrkor, som AnnaCarin senare utvecklade. Vi är modigare tillsammans än var och en för sig. Rädsla är en känsla. Mod är ett beslut. Vi får gå i tro och lita på att tron bär.

Fokusera på vad som är i centrum, lita på Guds ord och tro på Jesus. Då vågar vi anta utmaningar. Sist men inte minst: ”Han” är med oss alla dagar.

Bär det? Ja!

 

Skön sång fick vi lyssna till av Frida och AnnaCarin och gudstjänsten avslutades i Arken med trevlig gemenskap och fika för alla som önskade.

 


AnnaCarin och Anna samtalar.

 


Frida och AnnaCarin sjunger för oss.

 

Gudstjänst 22 januari


Mötesledare var Christina Lindberg som bland annat funderade över ”Hur bryr sig Gud om oss?” Hon bad också en fredsbön skriven av Moder Teresa.


Till ”Gud du är livet” och andra psalmer spelade idag Tomas Östlund.


”Min gud bryr sig om den som kanske inte ens har en tro.”

Karin Lindmark predikade om tvivlet som hela tiden finns men att bland annat sånger och bibeltexter hjälper. Hon citerade också en gammal predikant:

”Det är längtans tron som frälser”


Förgyllde gudstjänsten gjorde Gunnel Sandström och Maria Nyström som bland annat framförde sångerna:
”Var rädd om dina drömmar”
”Såsom solen lyser över dagen”

”Till en ängel”

iCentrum 15/1


En välbesökt iCentrum med temat Synvinklar – en timme om mina bilder av Gud och hans bild av mej.

Roger Wikström,Katrin Lundmark och Christina Lövbom Jonsson hade ett intressant samtal kring temat.

Christina sjöng några tänkvärda sånger kompade av Mästerskapet.

Gudtjänst 8 jan


Johan Lundgren predikade över Jesu dop, och ledde mässan i dagens gudstjänst.


Karin Lindmark var dagens mötesledare.


Johannah Jonsson svarade för ackompanjemang till församlingssången


Tillsammans med barnen Edvin, Charlie och Ellie sjöng också Johannah några sånger för oss.