Att notera i almanackan redan nu:

Start för hösten inne i EFS-kyrkan blir söndag 28 augusti kl 11 med iCentrum. Efter kyrkkaffet kommer vi att ha ett föreningsmöte. Så här skriver styrelsen om detta möte:

”Välkommen till föreningsmöte söndag 28 augusti i anslutning kring kyrkfikat ca 12.30. Styrelsen kommer bland annat att informera om bakgrunden till tilltänkt satsning på barn- och ungdomsarbetet from hösten 2022. En del av satsningen påverkar föreningens lokaler och ekonomi varför vissa beslut kommer att behöva tas av föreningsmötet. Vi kommer att återkomma med underlag framöver. Varmt välkommen!”