Goda möten och mycket folk!

(Inom kort kommer vi att lägga ut Inspirationshelgens gudstjänster i EFS kyrkan och söndagens bibelstudium i mp3-format)

Inspirationshelgen kan sammanfattas så här: goda möten och mycket folk! Det blev som ett enda stort kalas för "EFS släkten". Vår distriktsföreståndare Kristoffer Hedman skickade följande hälsning:

Tack EFS Skellefteå för att vi fick dela era lokaler under inspirationshelgen! En helg med många goda möten och samtal till inspiration för livet och tron.
Vi gläds åt att helgen fick bli en god blandning med unga och äldre som fick mötas i samlingar och i gemensamma gudstjänster. Jag gläds över alla bibelstudier och gudstjänster som gavs möjlighet att stanna upp vid Jesu "Jag är" ord i Johannesevangeliet. Tillsammans och på olika sätt fick vi se lite mer av Jesus och vara NÄRA JESUS.
/Kristoffer Hedman