Gudstjänst 17 april

Påskdagens gudstjänst inleddes med påskropet, ”Kristus är uppstånden” på flera olika språk”, sedan vidtog äggjakt för barnen innan dom gick på Söndax. Mötesledare var Elin Öhlund, Johan Lundgren predikade och Bertil Edström spelade till psalmsången.