Gudstjänst 2 feb

Dagens gudstjänst hade temat Ted Talks* – en möjlighet för många att dela med sig av sina erfarenheter och tankar.


Bertil Edström berättade om sin uppväxt och den kristna tron i kombination med idrotten och musiken. Matcher på söndagar var ett känsligt kapitel. Troendegruppen på Framnäs var också en fantastisk gemenskap berättade han.


Mötesledare var Sara Lundgren som också berättade om sin erfarenhet om att vara ett vittne i sitt arbete, och hur en kvinna hon mött i hemtjänsten blev mycket betydelsefull för Saras tro.


Karin Lindmark delade med sig av sin upplevelse av att vara utmattad. När allt rasar. Processen att komma tillbaka och att lita på att man är älskad av Gud precis som man är.


Johannes Bergner förgyllde gudstjänsten med härligt pianospel. Johan Lundgren hjälpte till med församlingssången.

* TED är en årlig tvärvetenskaplig konferens i Vancouver som definierar sitt tema som ”idéer värda att sprida”. I samband med konferensen hålls ett antal föredrag med oftast kända och högprofilerade föredragshållare kallade TED Talks