En timme om identitet

Evelina Lundkvist ledde oss i tankar kring identitet, en predikan som var både varm, djup och angelägen. Om hur vi ser oss själva och hur Gud ser på oss, plus några konkreta tips kring hur vi kan få rätt balans i detta i vår egen vardag. Johanna Vikdahl och Mästerskapet ramade in tankarna med fina sånger som anknöt till temat.

och som vanligt fick gudstjänstdeltagarna chansen att bearbeta det man sett och hört genom ”Intryck och uttryck”. En fin iCentrumgudstjänst.