www.churchonfire.se

churchonfire.jpg

 ”Jubla i Herren, ni rättfärdiga, lovsång anstår (passar) de redliga” Ps 33:1

”Vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus” Ef 1:12 `

Vi är kallade att lovsjunga vår Gud, men vad är egentligen lovsång? Är lovsång och tillbedjan samma sak? Vad händer med oss/med församlingen när vi börjar tillbe och prisa Gud?

 

LOVSÅNGSSKOLA för Guds församling!

För ekumeniken i vårt land! Vi är en församling!

Spännande satsning med start lör 13 sep

1 gr/månadenlördagar mellan ca 9:00-16:00 blir det fördjupning och samtal utifrån ämnet LOVSÅNG. Dessutom kommer vi lära oss nya lovsånger tillsammans.

1 gr/terminlördagar blir det en ”Inför Herrens ansikte” -dag, med inbjudna gäster/talare och mycket tid till att lovprisa Gud tillsammans

 

Plats: Skellefteå, Pingstkyrkan

Ålder: För alla åldrar!!!

För mer info se: www.churchonfire.se