Välkommen ”Hompa”!

Nu på söndag välkomnar vi vår nye präst Anders "Hompa" Holmbom. Anders skall ha ett särskilt ansvar för ungdomar och unga vuxna. Välkomnandet sker under gudstjänsten som börjar kl. 11.00. Det är en grupp ungdomar med Gustav Jacobson i spetsen som ansvarar för gudstjänsten.

Välkommen!