UngaVuxna

Varje söndag träffas unga vuxna på EFS-kyrkan i Skellefteå. Var annan vecka träffas UngaVuxna – gemenskap och var annan vecka UngaVuxna- djupare.

UngaVuxna – Gemenskap. Vi umgås och gör en aktivitet tillsammans som att grilla, spela spel, bowla etc. Vi har även en enkel andakt. Samlingen passar sig för såväl den som varit kristen länge men även den som bara söker en god gemenskap för att umgås.

UngaVuxna – Djupare. Vi får tillfälle att fika, lovsjunga, lyssna på ett bibelstudium samt samtala i våra samtalsgrupper. (Det är fasta grupper som är öppna för nya deltagare)

Söndagar klockan 14:00

Vi finns även på Instagram UngaVuxna.Skelleftea och i Facebookgruppen med samma namn.

Välkommen!

Johan Lundgren
Ungdomspräst