UngaVuxna

Söndagar klockan 14:00 träffas unga vuxna på EFS-kyrkan i Skellefteå. Vi har två modes. Ungefär var annan vecka träffas UngaVuxna – gemenskap och var annan vecka UngaVuxna- djupare.

UngaVuxna – Gemenskap. Vi umgås och gör en aktivitet tillsammans som att grilla, spela spel, bowla m.m. Samlingen passar sig för både dig som ser sig som kristen och dig som bara söker en god gemenskap.

UngaVuxna – Djupare. Vi får tillfälle att fika, lovsjunga, lyssna på bibelstudium och samtala i våra samtalsgrupper.

Välkommen!
Johan Lundgren
Ungdomspräst

 
Instagram: UngaVuxna.Skelleftea
Facebook: UngaVuxna.Skellefteå

Terminsöversikt

30/8 Terminsstart

6/9 Djupare – Andligklarsyn – Talara Simon Norberg och Johan Lundgren

13/9 Djupare – Mission och förföljda kristna – Lukas och rebecka

20/9 Gemenskap –

26/9 SeBeGe – Ungavuxna tar han dom denna aktivitet.

27/9 Gemenskap

2-4/10 Gemensam resa till konferensen ”Livsväg” i Uppsala?

 

Terminsöversikten upptaderas