Trettondagen


Trion Johannes Bergner, Elisabet Andersson och Johan Lundgren medverkade i Trettondagens gudstjänst. De som var på plats fick höra utmanande och tröstande budskap om Jesus som vi också kan få hylla, om hur han också blev flykting och om hur trettondagen blev missionsdagen framför andra. EFS har många exempel på missionsarbete och det finns goda möjligheter att ge ett bidrag även för dem som inte var närvarande i kyrkan på gudstjänsten.