Söndagsmässa 20-10-11
Mötesledare vid söndagens mässa var Firelle Najjar. Johanna Jonsson spelade till psalmer och sjöng ett flertal sånger om några av pärlorna från frälsarkransen. Johan Lundgren predikade och delade ut ”coronasäkrad” nattvard.