Söndagsgudstjänsten första advent

Söndagsgudstjänsten första advent handlade om ett vardagsnära möte med Gud. Predikan handlade om Guds rike som kommer till oss, finns inom oss.
Släpper vi in Jesus i våra liv? Öppnar vi dörren till vårt hjärta för honom? Kanske behöver han få komma in på nytt i ditt liv. Jesus ser var och en av oss.
Guds rike är fredens rike; försoning, kärlek, frid, förlåtelse, befrielse och läkedom.
Det var Söndax för barnen med Hanna Hasti.
Consider this sjöng för oss.
 
Predikade gjorde Johan Lundgren och hans praktikant Angelica Mörtzell. Mötesledare var Elisabet Andersson.