Söndagsgudstjänst med parentation

Karin Lindmark predikade utifrån temat ”Vårt evighets hopp”. För den fina musiken stod Kristina Normark (flöjt) och Elisabeth Lindberg (piano). Jarl Marklund var mötesledare och höll också i parentationen.