Söndag den 8 september

Temat för denna söndag var Friheten i Kristus. Johan Lundgren predikade och Sara Lundgren ledde gudstjänsten. Dagen till ära förgyllde Psalmorkestern gudstjänsten genom att spela till alla psalmer.


Johan Lundgren


Sara Lundgren


Psalmorkestern